Slide background
Slide background

Soroptimisten Helmond - Lezing

lezing - hoe vrouwvriendelijk zijn de rechten van de mens (geannuleerd)

Geen voorstellingen gevonden
Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag. Dit jaar is het thema 'Vrijheid'. In Helmond worden van 6 maart tot en met 14 maart verschillende activiteiten georganiseerd. Op initiatief van Soroptimistclub geeft vanmiddag professor dr. Felisa Tibbitts een Engelstalige interactieve presentatie. Voorzitter Marianne Smits: “We zijn ontzettend trots dat Felisa Tibbitts in Helmond voor het eerst haar onderzoekersresultaten deelt. Een heel belangwekkend onderzoek omdat vandaag de dag gender ongelijkheid nog steeds bestaat. Wij als Soroptimisten gaan graag met anderen in gesprek om daar verandering in te brengen.”
Felisa Tibbitts bekleedt de Carla Atzema-Looman Leerstoel van de Universiteit Utrecht in Mensenrechteneducatie met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten. Het is de eerste leerstoel in mensenrechteneducatie in Nederland. Hij is geïnitieerd en gefinancierd door de Unie van Soroptimistclubs in Nederland.
Per 2020 is zij tevens benoemd tot de UNESCO Chair in Human Rights in Higher Education, aan de Universiteit Utrecht. Het belangrijkste doel van deze nieuwe leerstoel is het bevorderen van een geïntegreerd systeem van onderzoek, onderwijs en documentatie over mensenrechteneducatie en op mensenrechten gebaseerde benaderingen, binnen universiteiten.

Soroptimistclub Helmond-Peelland
Soroptimisten zetten zich in voor gelijke rechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Dat doen zij op internationaal niveau door de VN en de Raad van Europa te adviseren en lokaal door goede doelen te steunen en initiatieven op te zetten. Er zijn wereldwijd 3000 clubs in 130 landen met ruim 80.000 leden.

Kaarten voor deze lezing kosten 5 euro (inclusief een drankje)
Soroptimisten Helmond - Lezing
120 minuten