Slide background
Slide background

de witte vlucht

In het drieluik ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ onderzoeken we de kracht van de school als emancipatiemachine, de essentiële rol van onderwijs voor het individu, voor de maatschappij en de toekomst. Is het mogelijk kinderen met verschillende achtergronden gelijke kansen te geven? Welke rol spelen ouders, leerkrachten, schoolbestuurders en de politiek? Wat kunnen wij zelf doen?
De wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen ligt geïsoleerd in de stad, ingesloten door drukke wegen en een kanaal. Basisschool ‘Het Octaaf’ spant zich in om er te zijn voor alle kinderen in deze buurt, die wel 25 verschillende nationaliteiten telt. Maar hoogopgeleide ouders in de wijk laten de school links liggen. Iedere ochtend fietst een stoet ouders een drukke weg over om hun kinderen naar een school buiten de wijk te brengen. Roger, de net aangestelde directeur van Het Octaaf, is vastbesloten om daar met zijn team verandering in te brengen, maar wat is daarvoor nodig? Hoe maken zij een einde aan de segregatie? De werkelijkheid is complex en weerbarstig.

Aansluitend aan de documentaire is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen in een Q&A met regisseur Camiel Zwart en producent Carolien Croon.
Camiel Zwart 2017
52 minuten
Documentaire
Nederlands
Nederland
Geen voorstellingen gevonden